نشست بررسی خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان، چه رفتار هایی را شامل میشود؟
چرا در جوامع مختلف میزان خشونت علیه زنان متفاوت است؟
دولت و قانونگذاران چه نقشی در کاهش این نوع خشونت دارند؟

#من_هم
#نه_به_خشونت_علیه_زنان
#نه_به_خشونت_علیه_بشر
#زنان_و_جنسيت

کی؟

  • آذر ۲۰, ۱۳۹۷
  • آذر ۲۰, ۱۳۹۷
  • ۱۳:۳۰
  • ۱۵:۳۰

کجا؟

  • اصفهان, دانشگاه صنعتی اصفهان, مجموعه خرازی، تالار اندیشه,