نشست مصاحبه آنلاین با نویسنده کتاب نسل ایکس عبدالمحمد کاظمی پور

کی؟

  • آبان ۵, ۱۳۹۷
  • آبان ۵, ۱۳۹۷
  • ۱۸:۳۰
  • ۲۰:۰۰

کجا؟

  • اصفهان, دانشگاه صنعتی اصفهان, دفتر جمعیت سفیر,