گفت و گوی آنلاین با نویسنده کتاب ما ایرانیان مقصود فراستخواه

کی؟

  • اسفند ۱۱, ۱۳۹۷
  • اسفند ۱۱, ۱۳۹۷
  • ۱۶:۰۰
  • ۱۸:۰۰

کجا؟

  • اصفهان, دانشگاه صنعتی اصفهان, دفتر جمعیت سفیر,

دکتر فراست خواه چاره‌ی کار را در یادگیری اجتماعی و کنش انتقادی میبیند. یادگیری صرفا نباید یادگیری فردی باشد، بلکه یادگیری گروهی، سازمانی، اجتماعی میتواند به مراتب بازدهی بیشتری داشته باشد. خلقیات قابل اکتساب و یادگرفتنی ست و یادگیری یعنی تغییر نسبتا پایدار در رفتارها.
باید از رهگذر کنش انتقادی و خرد ارتباطی الگوی زیست اجتماعی بهتری را مشق و تمرین کنیم. از این گذشته نیازمند اصلاحات نهادی هستیم، نهادهایی چون دولت، آموزش و پرورش، مالکیت، مناسبات تولید و روابط کار.
رفتارهای تازه به نهادهای تازه نیاز دارند. فقط زیست نهاد هایی مناسب هستند که میتوانند الگوهای تازه‌ی زیست اجتماعی را تسهیل و بقای آن‌ها را تضمین کنند.
آموزش و مداخلات سیستمی مثل وضع قوانین و تغییر زیرساخت ها، میتواند قواعد بازی انسانی را ارتقا دهد.
الگوهای رفتاری تازه و خرده فرهنگ های جدید با کنشگران مم های جدید کپی و منتقل میشوند. وقتی فرض های پایه، منطق و دانش پردازش عوض شود، رفتارها و هنجارها هم عوض میشود. این امر نیازمند یک پروسه ی طولانی مدت و رویکردی شبکه ای با طرحی آهسته میباشد. باید همه جانبه و شبکه‌ای نگاه کنیم و طرحی مشارکت جویانه داشته باشیم نه نخبه گرایانه.
راه چاره انباشت توامان کنش‌هایی ست که معطوف به تغییر توامان ساختار و رفتار است و از عملکرد تکرارشونده ی این کنش هاساختارها تحول پیدا میکنند.

لینک دانلود PDF

در کتاب ما ایرانیان سعی شده است دو خطای فاحش انجام نگیرد. اولی نگاهی ذات باورانه به فرهنگ و خلقیات و دومی نگاهی کل گرایانه با نادیده گرفتن تنوع و گوناگونی. با توجه به این فرهنگ و خلقیات با رویکردی تلفیقی با کل نگری به بیرون و درون و و با دید سیستمی در چهار سطح (محیط منطقه ای و جهانی، نهادها و ساختارها، وقایع و رویدادها و عاملیت انسانی) مورد بررسی قرار میگیرد.
شرایط استبداد و ساخت پدرسالار در جامعه ایرانی، الگوهای کنترل بیرونی را بازتولید و روحیات خودتنظیمی را تضعیف می‌کند. این الگوها زمینه ساز روحیات تلون و تملق، رعیت صفتی، ضعف مسئولیت پذیری فردی، فرهنگ اقتدارطلبی میشود که این امور سبب دامن زدن به فرهنگ تقلب گرایی در جامعه میگردد.
پس چه می‌توان کرد؟