اکران فیلم مادیان

کی؟

  • آذر ۱۸, ۱۳۹۷
  • آذر ۱۸, ۱۳۹۷
  • ۱۶:۰۰
  • ۱۸:۰۰

کجا؟

  • اصفهان, دانشگاه صنعتی اصفهان, تالار هنر، مجموعه خرازی,

گلبوته قربانی فقر خانواده
گلبوته قربانی مرگ پدر
گلبوته قربانی خستگی مادر
دختری که جای خود را به مادیان داد...