اکران فیلم سگ کشی

کی؟

  • آذر ۱۱, ۱۳۹۷
  • آذر ۱۱, ۱۳۹۸
  • ۱۶:۰۰
  • ۱۸:۰۰

کجا؟

  • اصفهان, دانشگاه صنعتی اصفهان, تالار هنر، مجموعه خرازی,