سیر مطالعاتی نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن

کی؟

  • اسفند ۷, ۱۳۹۷
  • فروردین ۱۸, ۱۳۹۸
  • ۱۷:۰۰
  • ۱۷:۰۰

کجا؟

  • اصفهان, دانشگاه صنعتی اصفهان, دفتر جمعیت سفیر,