سیر مطالعاتی نسل ایکس، بررسی جامعه شناختی نسل جوان ایرانی

کی؟

  • مهر ۲۴, ۱۳۹۷
  • آبان ۱, ۱۳۹۷
  • ۱۷:۰۰
  • ۱۷:۰۰

کجا؟

  • اصفهان, دانشگاه صنعتی اصفهان, دفتر جمعیت سفیر,