پخش مستند ایران در اعلان

پخش مستند ایران در اعلان

این مستند سال 1385 با هدف تشریح سیر اعلان و رسانه های ایران از آغاز با روزنامه ی وقایع اتفاقیه امیر کبیر تا ورود تلویزیون به ایران ساخته شده است. در مستند "ایران در اعلان" به تاثیرات متقابل رسانه بر جنگ های جهانی اول و دوم، پادشاهان قاجار، انقلاب مشروطه،حکومت پهلوی و ... اشارات جالب توجهی شده است.
جوایز:
بهترین مستند سال به انتخاب انجمن مستند سازان در جشنواره شهید آوینی
بهترین تحقیق و پژوهش از جشنواره ی سینما حقیقت
کاندید دریافت سیمرغ بلورین جشنواره ی فجر

کی؟

  • آبان ۱۱, ۱۳۹۵
  • ۱۵:۰۰

کجا؟

  • اصفهان, صنعتی اصفهان, سالن شهید خرازی,