نشست جامعه مدنی و اخلاق

نشست جامعه مدنی و اخلاق، 13 مهر 95

اولین نشست سه شنبه های سفیر با موضوع "جامعه مدنی و اخلاق" عصر امروز، 3 شنبه 13 مهر برگزار گردید.
در این نشست ابتدا صحبت هایی از نظریات اخلاق دکتر افروغ پخش گردید، سپس به نظریات دکتر سروش پیرامون موضوع جامعه مدنی، جامعه اخلاقی پرداخته شد و در انتها بحث آزاد پیرامون موضوعاتی نظیر تقابل حقوق و اخلاق، اهمیت خودشناسی و ... شکل گرفت.

کی؟

  • مهر ۱۶, ۱۳۹۵
  • مهر ۱۶, ۱۳۹۵
  • ۱۶:۳۰
  • ۱۸:۰۰

کجا؟

  • اصفهان, صنعتی اصفهان, سالن خرازی,