نشست تبعیض جنسیتی

نشست تبعیض جنسیتی
نشست تبعیض جنسیتی

کی؟

  • مهر ۲۷, ۱۳۹۵
  • ۱۵:۰۰

کجا؟

  • اصفهان, دانشگاه صنعتی اصفهان, سالن خرازی,